Komitet Naukowy Konferencji

/Komitet Naukowy Konferencji
Komitet Naukowy Konferencji 2018-03-29T08:24:19+00:00

Komitet Naukowy Konferencji

Prof. Walther Parson, PhD
Institute of Legal Medicine, Innsbruck Medical University, Austria

prof. dr hab. n. med. Rafał Płoski
Kierownik Zakładu Genetyki Medycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Tomasz Grzybowski
Kierownik Katedry Medycyny Sądowej i Zakładu Genetyki Molekularnej i Sądowej Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy

prof. dr hab. Wojciech Branicki
Z-ca Dyrektora ds. naukowych Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

dr n. med. Andrzej Ossowski
Kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

insp. dr n. med. Radosław Juźwiak
Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

insp. Adam Frankowski
Zastępca Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

mł. insp. dr n. med. Magdalena Spólnicka
Kierownik Zakładu Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

dr Kamil Januszkiewicz
Zakład Biologii Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji

Zarejestruj się już dziś na konferencje

rejestracja uczestnictwa